BARBRO SVENSSON - Who's Sorry Now

In stock
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

Inte alla vet att Barbro Svensson hade djupa rötter i jazzen, inte minst genom det tidiga samarbetet med dåtidens basisthjälte Simon Brehm. Det är här en genuin jazzproduktion där Barbro sjunger en ren jazzrepertoar, de flesta amerikanska jazzstandards. Bland de medverkande jazzmusikerna är trumpetaren Jan Allan och Ulf Johansson Werre, piano och trombone.

Not everyone knows that Barbro Svensson had deep roots in jazz, not least through the early collaboration with the bassist hero of the time, Simon Brehm. This is a genuine jazz production where Barbro sings a pure jazz repertoire, most American jazz standards. Among the participating jazz musicians are trumpeter Jan Allan and Ulf Johansson Werre, piano and trombone.