BENGT ERNRYD - Ernryd x 12

In stock
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

Jazztrumpetaren Bengt Ernryd var under många år musikchef vid Stockholms Stadsteater och 2004 ombads han skriva musik till en poesiföreställning och då skapade han allt material på sin dator och lade sedan på sin trumpet. Det blev mycket lyckat och här är ett helt album skapat av Bengt med 12 egna kompositioner. Inspiration har han hämtat från bl.a Peter Gabriel och Kraftwerk.

Jazz trumpeter Bengt Ernryd was for many years music director at Stockholm's Stadsteater and in 2004 he was asked to write music for a poetry performance and then he created all the material on his computer and then played his trumpet. It was very successful and here is an entire album created by Bengt with 12 of his own compositions. He has drawn inspiration from, among others, Peter Gabriel and Kraftwerk.