BENNY CARTER ALL-STARS - DVD

In stock
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

Den legendariska Benny Carter, den stora altsaxspelaren, omges här av en sann All-Star-grupp bestående av Nat Adderley på trumpet, Red Norvo på vibrafon, Horace Parlan på piano, Red Mitchell på bas och Ronnie Gardiner på trummor. Det är en minnesvärt konsert med melodier från den stora amerikanska sångboken, inklusive Nat Adderley som sjunger sin egen klassiska jazzkomposition "" Work Song ".

The legendary Benny Carter, the great alto sax player, is surrounded here by a true All-Star group consisting of Nat Adderley on trumpet, Red Norvo on vibraphone, Horace Parlan on piano, Red Mitchell on bass and Ronnie Gardiner on drums. It's a memorable concert of tunes from the great American songbook, including Nat Adderley singing his own classic jazz composition ""Work Song".