BJÖRN SKIFS & SLAMCREEPERS - Vansbro Memories (dubbel CD)

Only 3 left
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

Samtliga 41 titlar som legendariska Slam Creepers med Björn Skifs spelade in under åren 1966 till 1969 för Bill Records, mest på engelska men en del med svenska texter. Att Björn Skifs skulle göra en fantastisk karriär inom svensk pop och show business framgick klart redan under Slam Creepers epoken.

All 41 titles that the legendary Slam Creepers with Björn Skifs recorded in the years 1966 to 1969 for Bill Records, mostly in English but some with Swedish lyrics. That Björn Skifs would make a fantastic career in Swedish pop and show business was already clear during the Slam Creepers era.