BLOOS BLASTERS - Fnitter och skratt

In stock
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

Huvudpersonerna i Skåne gruppen Bloosblasters är Dennis Westerberg och Lena Bergkvist. Gruppen har gjort många bejublade live framträdanden, framför allt i Skåne. Detta album spelades in i Peps Perssons egen studio och han medverkar med ”mixning och trixning” och på orgel.

De flesta melodierna har text och musik av Dennis Westerberg.

The main characters in the Skåne group Bloosblasters are Dennis Westerberg and Lena Bergkvist. The group has made many acclaimed live performances, especially in Skåne. This album was recorded in Peps Persson's own studio and he participates with "mixing and tricking" and on the organ.

Most of the tunes have lyrics and music by Dennis Westerberg.