CLAES JANSON - The Best Of Ray Charles

In stock
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

Claes Janson gör mycket personliga tolkningar av Ray Charles, en av hans absoluta förebilder inom jazzen. Det har han bekräftat vid mängder av live framträdanden runt om i Sverige och nu finns denna CD som ett bevis för all framtid. På två nummer gästas Claes av vännen Georgie Fame, en annan stor beundrare av Ray Charles. De tolv melodierna är alla väl kända Ray Charles klassiker.

Claes Janson makes very personal interpretations of Ray Charles, one of his absolute role models in jazz. He has confirmed that at numerous live performances around Sweden and now this CD exists as proof for all time. On two numbers, Claes is guested by his friend Georgie Fame, another great admirer of Ray Charles. The twelve tunes are all well-known Ray Charles classics.