CORNELIS VREESWIJK & ANITA STRANDELL - Först trodde vi att...

In stock
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

1979 gjordes denna mycket speciella produktion i OAL studion i Sollentuna med tal av Cornelis Vreeswijk där han berättar om ett besök i Rio de Janeiro tillsammans med dåvarande hustrun Anita Strandell som framför ett antal av Cornelis egna Brasilien inspirerade visor. Utsöka arrangemang av Kåre Ström och Björn J:son Lindh, den senare även med fina insatser på keyboard och flöjt.

In 1979, this very special production was made in the OAL studio in Sollentuna with a speech by Cornelis Vreeswijk where he talks about a visit to Rio de Janeiro together with his then wife Anita Strandell who performs a number of Cornelis' own Brazilian inspired songs. Exquisite arrangements by Kåre Ström and Björn J:son Lindh, the latter also with fine contributions on keyboard and flute.