MONICA BORRFORS - Hello Young Lovers

In stock
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

Monica Borrfors har valt att på sitt tionde album under eget namn framföra välkända och mindre kända pärlor ur den Amerikanska Sångboken.

Hon backas upp av sin egen eminenta trio med pianisten Gösta Nilsson, Filip Augustsson på bas och trumslagren Jesper Kviberg, men gästas dessutom av gästsolisterna Anders Bergcrantz på trumpet och Fredrik Lindborg på tenorsax.

Efter trettiofem års jazzkarriär är Monica bättre än någonsin!

Monica Borrfors has chosen to perform well-known and lesser-known gems from the American Songbook on her tenth album under her own name.

She is backed by her own eminent trio with pianist Gösta Nilsson, Filip Augustsson on bass and drummer Jesper Kviberg, but is also guested by guest soloists Anders Bergcrantz on trumpet and Fredrik Lindborg on tenor sax.

After thirty-five years of jazz career, Monica is better than ever!