ELLIKA HANSEN - Reverie

In stock
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

Ellika Hansen har ett passionerat intresse för den amerikanska kvinnliga poeten Emily Dickinson som levde i slutet av 1800-talet. Här har hon tonsatt Emilys poem och skapat ett mycket personligt album där hon sjunger till eget pianoackompanjemang och med assistans av Ulla Vrethammar, cello och Hector Bingert, flöjt.

Ellika Hansen has a passionate interest in the American female poet Emily Dickinson who lived at the end of the 19th century. Here she has set Emily's poem to music and created a very personal album where she sings to her own piano accompaniment and with the assistance of Ulla Vrethammar, cello and Hector Bingert, flute.