HATUEY - El Baile De La Paz

In stock
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

Salsabandet Hatuey, Stockholms stolthet inom Latin Amerikansk musik med ett album fullt av spanskspråkiga originalmelodier. “Fantastiskt, meningsfulla texter, fina arrangemang, bra sång. Gratulerar och Lycka Till” skriver ingen mindre än legendariske Kubanske Bebo Valdéz på CD-baksidan!

The Salsa band Hatuey, Stockholm's pride in Latin American music with an album full of Spanish-language original melodies. “Fantastic, meaningful lyrics, nice arrangements, good singing. Congratulations and Good Luck" writes none other than the legendary Cuban Bebo Valdéz on the back of the CD!