JACQUES WERUP - Sken

In stock
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

Poeten Jacques Werup har skapat detta album tillsammans med Michael Saxell som skrivit musiken och producerat. Musikerna är inga mindre än Jan Lundgren, Mats Ronander och danske saxhjälten Jesper Thilo. Inspelningen är som sig bör gjord i Bengts Källare på Österlen.

​Både Jacques och Michael är bosatta där.

The poet Jacques Werup has created this album together with Michael Saxell who wrote the music and produced. The musicians are none other than Jan Lundgren, Mats Ronander and Danish sax hero Jesper Thilo. The recording was, as it should be, done in Bengt's Källare in Österlen.

​Both Jacques and Michael live there.