JESS - Mes Quartiers Latins

In stock
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

Bassisten Jess (Jacques Gersztenkorn) är ett välkänt namn i Stockholms jazzkretsar och han förekommer ofta i olika kombinationer på jazzklubbarna i Stockholm. Här har han samlat en egen kvartett med kända musiker som Krister Andersson på saxofon och Daniel Tilling, piano. Inspelningen är jord med stöd av Franska Institutet i Sverige.

The bassist Jess (Jacques Gersztenkorn) is a well-known name in Stockholm's jazz circles and he often appears in various combinations at the jazz clubs in Stockholm. Here he has assembled his own quartet with well-known musicians such as Krister Andersson on saxophone and Daniel Tilling, piano. The recording is earth with the support of the French Institute in Sweden.