JOHAN GRANSTRÖM "Mrs G"

In stock
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

För detta album inspelat på Fasching lyckades basisten Johan Granström samla en verklig stjärngrupp bestående av Peter Asplund, Magnus Lindgren, Daniel Karlsson och Rasmus Kihlberg. Alla originalkompositioner av Johan utom en melodi av legendariske baskollegan Oscar Pettiford.

For this album recorded at Fasching, bassist Johan Granström managed to assemble a real star group consisting of Peter Asplund, Magnus Lindgren, Daniel Karlsson and Rasmus Kihlberg. All original compositions by Johan except one melody by legendary bass colleague Oscar Pettiford.