BENGT HALLBERG - Solo

In stock
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

Bengt Hallberg gjorde 2012 ett gästframträdande i Västerlöfsta Kyrka i Heby i Västra Uppland där han spelade på kyrkans nyförvärvade Steinway Flygel.

Jazzentusiasten och ljudteknikern Lasse Johansson fanns lyckligtvis på plats och förevigade denna  speciella konsert med Bengt Hallberg.

In 2012, Bengt Hallberg made a guest appearance at Västerlöfsta Church in Heby in Västra Uppland, where he played the church's newly acquired Steinway Grand Piano.

The jazz enthusiast and sound engineer Lasse Johansson was fortunately there and immortalized this special concert with Bengt Hallberg.