LASSE TENNANDER - Fortsättning följer...

In stock
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

En verklig topproduktion med trubadurmästaren Lasse Tennander, gjord av Peter R. Ericson. Bl.a. gör Lasse en fantastisk svensk version av ursprungligen kubanska melodin ”Sway”.

Andra höjdpunkter är ”Frihet, Fred och Kärlek”, en svensk text version av Nick Lowes ”What’s So Funny ’bout Peace, Love and Understanding”.

A truly top production with master troubadour Lasse Tennander, made by Peter R. Ericson. Among other things makes Lasse a fantastic Swedish version of the originally Cuban melody "Sway".

Other highlights are "Freedom, Fred and Love", a Swedish text version of Nick Lowe's "What's So Funny 'bout Peace, Love and Understanding".