LASSE TENNANDER - Så länge hjärtat kan slå

In stock
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

Ett möte mellan mästartrubadurer ur två olika generationer: Lasse Tennander sjunger melodier av Evert Taube. Resultatet är som väntat strålande! Everts otroliga melodier inspirerar Lasse till att tillsammans med arrangören och musikaliske ledaren Lars-Eric Brossner åstadkomma en definitiv tribut till visans mästare!

A meeting between master troubadours from two different generations: Lasse Tennander sings melodies by Evert Taube. The result is, as expected, brilliant! Evert's incredible melodies inspire Lasse to create a definitive tribute to the master of song together with the arranger and musical director Lars-Eric Brossner!