LISA RYDBERG & GUNNAR IDENSTAM - Bach på Svenska

In stock
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

År 2007 gjorde violinisten Lisa Rydberg och organisten Gunnar Idenstam denna CD med verk av Bach med influenser av svensk folkmusik. Den har fått stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt, bl.a. en Grammis nominering. Lisa Rydberg är en av våra främsta folkmusiker och även klassiskt skolad och Gunnar Idenstam är en internationellt väl etablerad organist.

In 2007, violinist Lisa Rydberg and organist Gunnar Idenstam made this CD of works by Bach with influences from Swedish folk music. It has received a lot of attention both in Sweden and internationally, i.a. a Grammy nomination. Lisa Rydberg is one of our leading folk musicians and also classically trained, and Gunnar Idenstam is an internationally well-established organist.