MAGNUS LINDGREN - Batucada Jazz

In stock
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

Ett strålande album inspelat i Rio de Janeiro av multiinstrumentalisten Magnus Lindgren där han skrivit och arrangerat alla melodier,  förutom sina insatser på tenor, klarinett och flöjt. Den här produktionen har fått stor uppmärksamhet runt om i världen och finns utgiven i många länder. Många ur eliten av Rios studiomusiker medverkar.

A brilliant album recorded in Rio de Janeiro by multi-instrumentalist Magnus Lindgren where he wrote and arranged all the melodies, apart from his contributions on tenor, clarinet and flute. This production has received great attention around the world and is published in many countries. Many of the elite of Rio's studio musicians participate.