MARIE BERGMAN - Marie och de tre vise männen

In stock
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

Visor av Taube, Cornelis och Bellman (de tre vise Männen) superbt framförda av Marie Bergman. Inspelningen är gjord av Lasse Englund, Maries man, i den egna studion ”Lasses Hus” på Lidingö. Förutom Lasse Englund på gitarr medverkar ett fint urval musiker, bl.a. Bengan Jansson på dragspel och Joakim Milder på sax/föjt.

Songs by Taube, Cornelis and Bellman (the three wise men) superbly performed by Marie Bergman. The recording was made by Lasse Englund, Marie's husband, in his own studio "Lasses Hus" on Lidingö. In addition to Lasse Englund on guitar, a fine selection of musicians participates, e.g. Bengan Jansson on accordion and Joakim Milder on sax/fute.