MERIT HEMMINGSON "Spelman på nya vingar"

In stock
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

Merit Hemmingson är en av vårt lands viktigaste företrädare för folkmusik. Under flera år bode Merit i Norge och under den perioden spelade hon in denna CD som inehåller uteslutande hennes egna melodier och traditionella melodier i hennes arrangemang. Förutom sång medverkar Merit på orgel och keyboards.

Merit Hemmingson is one of our country's most important representatives of folk music. For several years Merit lived in Norway and during that period she recorded this CD which contains exclusively her own melodies and traditional melodies in her arrangements. In addition to singing, Merit participates on organ and keyboards.