MONICA BORRFORS - Li'l Darling

In stock
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

Här får vi många aspekter av Monica Zetterlund, öppet och uppriktigt speglade i Monica Borrfors versioner av Tage Danielssons "Var blev ni av", Stikkan Anderssons "Gröna små äpplen", Povel Ramels "Underbart är kort", Beppe Wolgers "Va' e' de' där?" – en exposé över ansatser att i svenska ord hantera The american song book.

Here we get many aspects of Monica Zetterlund, openly and sincerely reflected in Monica Borrfor's versions of Tage Danielsson's "Where did you go", Stikkan Andersson's "Green small apples", Povel Ramel's "Underbart är kort", Beppe Wolger's "Va' e' de' där?" – an exposé on approaches to handling The American Song Book in Swedish words.