MONICA BORRFORS - Monica sjunger Monica

In stock
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

Ingen har som Monica Borrfors lyckats med att ge nytt liv åt Monica Zetterlunds repertoar. De båda Monicorna var goda vänner. Denna CD där Monica Borrfors kompas av Gösta Nilssons Trio förstärkt med saxofonisten Ulf Andersson innehåller en lång rad av Monica Z’s största hits som ”Sakta Vi Gå Genom Sta’n”, ”Vad En Liten Gumma Kan Gno” och ”Trubbel”.

No one has succeeded like Monica Borrfors in giving new life to Monica Zetterlund's repertoire. The two Monicas were good friends. This CD where Monica Borrfor's is backed by Gösta Nilsson's Trio reinforced with saxophonist Ulf Andersson contains a long line of Monica Z's biggest hits such as "Sakta Vi Gå Genom Sta'n", "Vad En Liten Gumma Kan Gno" and "Trubbel".