ÖSTEN WARNERBRING - Piraten, Bombi Bitt och jag

In stock
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

Östen Warnerbring var en enastående tolkare av Piraten vilket den här CD-skivan är ett strålande bevis för. De flesta av de 20 melodier som ingår är texter av Piraten tonsatta av Östen Warnerbring. Alla texter ingår i CD-skivans booklet. Inspelningen blev en av Östens sista och gjordes med Jan Andrens Trio. En fulländad hyllning till Piraten!

Östen Warnerbring was an outstanding interpreter of Piraten, of which this CD is brilliant proof. Most of the 20 melodies included are texts by Piraten set to music by Östen Warnerbring. All lyrics are included in the CD's booklet. The recording was one of Östen's last and was made with Jan Andren's Trio. A perfect tribute to the Piraten!