PETER CARLSSON & BLÅ GRODORNA - Ett sextonårsjubileum

In stock
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

Peter Carlsson & Blå Grodorna inspelade på Scalateatern. Få artister förutom Peter Carlsson skulle uppmärksamma ”Ett Sextonårsjubileum” men tillsammans med sina Blå Grodor gör han strålande versioner av  många av sina scenklassiker, både sånger och nu välkända monologer. Självklar i skivhyllan för alla Peter Carlsson fans.

Peter Carlsson & Blå Grodorna recorded at Scalateatern. Few artists apart from Peter Carlsson would pay attention to "A Sixteenth Anniversary", but together with his Blue Frogs he makes brilliant versions of many of his stage classics, both songs and now well-known monologues. A must on the record shelf for all Peter Carlsson fans.