PUMPA PÅ "Klubben för inbördes beundran"

In stock
Regular price $15.00 inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

Det andra albumet från svenskspråkiga rappgruppen Pumpa På från Åland.

Pumpa På har skapat en helt egen musik som nått uppmärksamhet även i Sverige. Linus Almqvist, Tom Groop och Nicklas Orlander framför fyndigt skrivna svenska texter till uppfinningsrika melodier.

The second album from the Swedish-language rap group Pumpa På from Åland.

Pumpa På has created a music of its own that has reached attention in Sweden as well. Linus Almqvist, Tom Groop and Nicklas Orlander perform cleverly written Swedish texts to inventive melodies.