PUTTE WICKMAN & JOHN LEWIS QUARTET - Slukefter Blues

In stock
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

1984 framträdde Putte Wickman på den legendariska jazzklubben Slukefter vid Köpenhamns Tivoli med danska superkompet Jesper Lundgaard och Aage Tangaard och på piano ingen mindre än John Lewis från Modern Jazz Quartet! En fantastisk jazzkväll där John Lewis bland annat spelar sin egen komposition ”Django”.

In 1984, Putte Wickman appeared at the legendary jazz club Slukefter at Copenhagen's Tivoli with Danish super comps Jesper Lundgaard and Aage Tangaard and on piano none other than John Lewis from the Modern Jazz Quartet! A fantastic jazz evening where John Lewis, among other things, plays his own composition "Django".