PUTTE WICKMAN m.fl - Putte 80

In stock
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

Putte Wickman gjorde under sina senare levnadsår många skivproduktioner för Gazell och denna CD kom ut 2004 i samband med hans 80-årsdag och innehåller 7 melodier från lika många olika CD-utgivningar och dessutom som bonus tidigare outgivna ”But Not For Me”, Inspelad i Köpenhamn 1984 med bl.a. John Lewis.

Putte Wickman during his later years made many record productions for Gazell and this CD came out in 2004 in connection with his 80th birthday and contains 7 melodies from as many different CD releases and also as a bonus previously unreleased "But Not For Me", Recorded in Copenhagen 1984 with i.a. John Lewis.