SLIDING HAMMERS - A Place To Be

In stock
Regular price $15.00 inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

Sliding Hammers är trombone systrarna Mimmi och Karin Hammar från Boden. Här med Mathias Algotsson piano, Tommy Johnson bas och trumslagaren Ronnie Gardiner.

Albumet är dedicerat till minnet av trombonelegenden J.J. Johnson. Sliding Hammers har nått framgång i bl.a. Japan.

Sliding Hammers are trombone sisters Mimmi and Karin Hammar from Boden. Here with Mathias Algotsson piano, Tommy Johnson bass and drummer Ronnie Gardiner.

The album is dedicated to the memory of trombone legend J.J. Johnson. Sliding Hammers has achieved success in e.g. Japan.