TALKING FOLKLORE CENTER - IZZY YOUNG - DVD

In stock
Regular price 150 kr inc. VAT

Please share this Record on Facebook!

Denna musikdokumentär handlar om Izzy Young och om hans Folklore Center, butiken som var i centrum av New York Citys folkmusikscen på 1950- och 60-talet. Möt några av Izzys vänner och medarbetare som Pete Seeger och Allen Ginsberg när de beskriver den viktiga roll som butiken spelade i den växande Greenwich Village-musikscenen. Butiken fungerade också som mötesplats för framtida legender som Bob Dylan och Dave Van Ronk.

This music documentary is about Izzy Young and about his Folklore Center, the store that was at the center of New York City's folk music scene in the 1950s and 60s. Meet some of Izzy's friends and associates like Pete Seeger and Allen Ginsberg as they describe the important role the store played in the growing Greenwich Village music scene. The store also served as a meeting place for future legends such as Bob Dylan and Dave Van Ronk.